Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Liceul Teoretic Tudor Arghezi” a luat fiinţă la 1 septembrie 1961 sub numele de Şcoala Medie nr. 5 Craiova.

Prin Decretul Consiliului de Stat nr. 76/31.01.1968, şcoala noastră a fost botezată Liceul Teoretic ”Tudor Arhezi”.

Din 1977 s-a transformat în Liceul Industrial ”Tudor Arghezi”, pentru ca din 1990 să redevină ceea ce a fost şi vrea să rămână, Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi”.

Pe durata existenţei sale, liceul a avut o istorie zbuciumată, asemenea poetului al cărui nume îl poartă;  neavând local, a funcţionat din 1961 până 1965 la Şcoala nr. 4 Craiova, Şcoala nr. 22 Craiova, Şcoala nr. 29 Craiova;  din 1965 a funcţionat în localul care i  s-a construit , în str. V. Alecsandri nr. 97, pâna în 1978 când  i s-a dat în schimb localul din str. Tehnicii nr. 2.

Începând din anul şcolar 2003-2004, Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” s-a unit cu Școala Generală Nr. 11 ”Titu Maiorescu”, formând o singură unitate şcolară, Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” – clasele I –XII.

Anul acesta se împlinesc 57 de  ani de istorie a liceului în învăţământul doljan, liceu în care s-au născut şi maturizat mii de idealuri umane ale elevilor  care şi-au purtat paşii, mintea şi inima prin sălile de clasă, bibliotecă, laboratoarele sale sub îndrumarea permanentă a colectivului de dascăli şi oameni care, prin dăruirea, munca şi virtuţile lor au contribuit la zidirea unei şcoli de referinţă a judeţului, a cincea ca vechime în rândul liceelor din Craiova, după Colegiul Național ”Carol I”, Colegiul Național  ”Elena Cuza”, Colegiul Național ”Fraţii Buzeşti”, Colegiul Național ”Nicolae Titulescu”.  

Asumându-şi istoria, tradiţia şi rezultatele, dar şi aspiraţiile Şcolii «Titu Maiorescu», în 2017 se împlinesc nu mai puţin de 104 ani de învăţământ în peisajul craiovean.

Tuturor celor care au fost şi au slujit şi celor care astăzi sunt şi slujesc cu credinţă ideea de educaţie, cultură, ştiinţă, se cuvine să le mulţumim pentru ceea ce au făcut sau fac în scopul pregătirii pentru viaţă a fiecarei generaţii, cu satisfacţia perpetuării lor prin ştiinţă, cuvântul şi exemplul personal în conştiinţa  foştilor, actualilor şi viitorilor elevi.

Munca lor nu a fost zadarnică, roadele  muncii lor – absolvenţii – pot fi întâlnite astăzi pe toate treptele ierarhiei sociale; muncitori, tehnicieni, ingineri, profesori, medici, magistraţi, economisţi şi toţi – oameni – poate cea mai valoroasă izbândă a  slujitorilor şcolii.

O marturie a activităţii serioase desfăşurate în liceul nostru o constituie numărul de clase în creştere; dacă în 1990 – când a redevenit  teoretic, liceul avea 12 clase, în 1999 ajungând la 37 de clase, iar din 2017 sunt 48 de clase şi aproximativ 1158 de elevi repartizaţi pe  ciclul primar – 14 clase, gimnazial – 13 clase şi liceal – 21 clase.

Cei aproximativ 1158 de elevi deprind tainele cunoaşterii cu ajutorul a 15 învăţători şi 70 de profesori.

Calitatea muncii şi a rezultatelor constituie o preocupare permanentă a colectivului de profesori mult întinerit din liceu, fapt dovedit de procentul mare de promovabilitate la testele naţionale (100%) şi la bacalaureat  (87,57%),  de numărul mare de premii  şi menţiuni la concursurile şcolare , numarul mare de absolvenţi  admişi în învăţământul superior, reuşitele pe linia educaţiei.

Pe lângă învăţătură, care constituie conţinutul esenţial al muncii noastre, elevii liceului au şi alte preocupări, din care amintim:

–    parteneriate atât cu şcolile şi instituţiile din judeţ, cât şi cu şcoli din alte ţări (Biblioteca Judeţeană ”Alexandru şi Aristia Aman”, Arhiepiscopia Craiova, Poliţia Rutieră, Grădiniţa nr. 50, Societatea Naţională de Cruce Roşie Română etc)

Proiecte Europene prin programul Erasmus +:

  • „NZEB for Enhancing STEM Skills and Motivating Students”
  • „Cross-Curricular Approaches to Mathematics and Sciences in Formal and Informal Contexts”
  • „Thinking Coding”
  • participări la simpozione şcolare, judeţene şi interjudeţene;
  • participări la concursuri de matematică ca; ”Luis Funar”, ”Cangurul”;
  • participări la concursuri de desen şi muzică;
  • participări la olimpiadele şi concursurile pe obiecte;
  • participări la spectacole (Competiția Tinereții, 1 Decembrie, 24 Ianuarie etc.)

Şi pentru că rezultatele obţinute ţin de elevii care frecventează cursurile liceului, trebuie amintit că an de an a crescut media de admitere în clasa a IX-a, aşa cum se vede şi din tabelul de mai jos.

 

Mediile de admitere în anul şcolar 2016/2017  la L.T. ”T. Arghezi ” Craiova

 

PROFIL

SPECIALIZAREA

MEDIA MINIMĂ

MEDIA MAXIMĂ

UMAN

Filologie

8,02

8,64

Șt. sociale

7,85

8,74

Şt. ale naturii

8,10

9,01

 

Nu putem încheia fără a aminti deviza liceului: “Întreaga viaţă este o luptă. Îţi suntem alături să învingi! “

 

 

 

              PLANUL  DE  ŞCOLARIZARE

             PENTRU  ANUL  ŞCOLAR  2017 – 2018

               CLASA  a  IX-a  CURS  DE  ZI

 

FILIERA

PROFIL

 

SPECIALIZARE

 

Nr.

CLASE

Nr.

ELEVI

MEDIA DE ADMITERE 2016

 

TEORETICĂ

 

 

UMAN

 

 

 

FILOLOGIE

 

2

56

 

8,02

 

ŞTIINŢE SOCIALE

 

1

28

 

7,85

 

ŞTIINŢE  ALE

NATURII

 

1

28

 

 

8,10

PERSOANE DE LEGĂTURĂ:

Prof. LUCIAN SĂNDOI – director
Prof. CRISTINA RADU – director adjunct
Prof. consilier FLORENŢA AVRAM
VILA DIACONU – secretar şef
MARINELA TRIŢĂ – secretar

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.