Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ACREDITAREA ERASMUS

Nr. acreditare 2020-1-RO01-KA120-SCH-095222

 

Liceul Teoretic ”Tudor Arghezi” este o instituţie publică de învățământ preuniversitar, care școlarizează elevi cu vârste între 6 și 19 ani (învățământ primar, gimnazial şi liceal).

Liceul nostru are ca activitate principală furnizarea de activităţi de instruire teoretică şi educare a elevilor din toate cele 3 cicluri de învăţământ:

a)primar: (6-10 ani) clasa pregătitoare clasele I—IV

b)gimnazial clasele V—VIII. (11-15 ani)

c)liceal, clasele de liceu IX—XII, filiera teoretică (15-19 ani)

Ciclul liceal include profilurile uman şi real cu specializările: filologie, ştiinţe sociale, matematică- informatică şi ştiinţe ale naturii, câte o clasă din fiecare, pe nivel de studiu.

 Activităţile implementate sunt curriculare, impuse de politicile educaţionale naţionale şi extracurriculare, ultimele desfăşurându-se la decizia şcolii, corelate cu nevoile şcolii şi cu solicitările formulate de elevi, părinţi şi profesori.

Anual, la nivelul şcolii, aplicăm chestionare diferitelor categorii de stakeholderi (profesori/elevi/părinţi) pentru a identifica nevoile şcolii.

În urma aplicării chestionarelor, analiza rezultatelor a indicat 7 priorități.

P1 Creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin apropierea conceptelor teoretice de realităţile cotidiene (cu accent pe STEM), pt. că elevii consideră conceptele teoretice prea puţin folositoare, iar pe cele ştiinţificedificile și fără utilitate în viața de zi cu zi;

 P2 Integrarea strategiei Project Based Learning in procesul instructiv-educativ prin formarea profesorilor in ceea ce priveşte PBL şi alinierea la practici/strategii educaţionale inovative. Alături de instruirea PBL, ne dorim promovarea şi integrarea învăţării de tip peer ca parte a dezvoltării profesionale;

P3 Dezvoltarea cetăţeniei active şi a competenţelor civice, inclusiv a responsabilității pentru un mediu curat şi durabil, deoarece elevii noştri consideră că opinia lor nu contează suficient când vine vorba de problemele comunității şi, de aceea, preferă sau aleg să nu se implice;

P4 Dezvoltarea competenţelor de predare-învăţare-evaluare de tip e-learning în contextul nevoii generate de pandemia actuală

P5 Dezvoltarea competenţelor de limba engleză, un must-have în contextul globalizării sociale/tehnologice/educaţionale/ pieţii muncii, etc.

P6 Intensificarea combaterii/reducererii bullying-ului în rândul elevilor prin formarea unor echipe de mediatori (inclusiv de tip peer), dat fiind că generaţiile de elevi se schimbă dar problema rămâne actuală an de an P7 Promovarea incluziunii sociale și recunoașterea valorilor echității, nediscriminării, egalității de gen, diversităţii în rândul elevilor, profesorilor, altor stakeholderi.

Aceste priorități au fost transpuse în obiective ale PLANULUI ERASMUS al școlii.

OBIECTIVELE PLANULUI ERASMUS

O1 Creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, apropiind conceptele teoretice de realităţile cotidiene (cu accent pe STEM);

O2 Integrarea strategiei Project Based Learning in procesul instructiv-educativ şi a altor strategii educaţionale inovative prin formarea profesorilor. Promovarea şi integrarea învăţării de tip peer;

O3 Dezvoltarea cetăţeniei active şi a competenţelor civice, inclusiv a responsabilității pentru un mediu curat şi durabil;

O4 Dezvoltarea competenţelor de predare-învăţare-evaluare de tip e-learning, în contextul nevoii acute generată de pandemia de COVID-19;

O5 Dezvoltarea competenţelor de limba engleză, un must-have în contextul actualei globalizări sociale/ economice/informatice/tehnologice/ educaţionale/a pieţii muncii, etc.;

O6 Intensificarea eforturilor de combatere/reducere a fenomenului de bullying în rândul elevilor prin formarea unei echipe de mediatori (profesori/elevi);

O7 Promovarea incluziunii sociale și recunoașterea valorilor echității, nediscriminării, egalității de gen şi diversităţii în rândul elevilor, profesorilor, altor stakeholderi.

ANUL I  DE ACREDITARE:

PROIECT NR. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000012150

Buget proiect: 26.480 €

Mobilitati de formare realizate:

  • 7 profesori care au participat la cursuri de formare

  • 8 profesori care au participat la stagii de observare in Turcia si Slovenia

ANUL II  DE ACREDITARE:

PROIECT NR. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061500

Buget proiect: 42.660 €

Mobilitati de formare realizate:

  • 11 profesori care au participat la cursuri de formare ce au vizat obiectivele

  • 8 profesori care au participat la stagii de observare in Spania si Portugalia

ANUL III  DE ACREDITARE:

PROIECT NR. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000121751

Buget proiect: 33.988€

Mobilitati de formare aprobate: pentru 25 de elevi ( 14-17 ani)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.